Return to site

Health Care 2.0: Noodzakelijke revolutie binnen de gezondheidssector

· Sonvela

Al enige tijd volg ik met zeer veel interesse de tech & startup scene van de Kaapverdische Eilanden. In deze serie breng ik je om die reden via een aantal interviews op de hoogte van interessante ontwikkelingen op het gebied van start-ups en (jonge) ondernemers. Ondanks de soms moeilijke situatie zijn deze jonge mensen in staat om oplossingen te bedenken én op de markt te brengen. Producten die zorgen voor een betere samenleving. Hier volgt deel 6:

Bedrijfsnaam: Health Care 2.0

In gesprek met: Ivan Rodrigues

Leeftijd: 33

Locatie: Mindelo

Probleem/Oplossing: moderniseren en digitaliseren van de gezondheidszorg

Stage: Pre-Seed

Vandaag, in deel 6 van deze serie, gaat het over een jonge startup die symbool staat voor waarom ik zo sterk geloof in de Kaapverdiaanse Tech & Startup scene. Deze overtuiging heeft inmiddels geleid tot een ander Sonvela, en heeft mij daarmee ook veranderd. Met deze serie interviews (er volgen nog meer) wil ik jullie kennis laten maken met al het talent dat er rondloopt op de eilanden, en laten zien tot wat zij in staat zijn in soms hele moeilijke omstandigheden.

Deze jonge ondernemers laten zich niet tegenhouden door een gebrek aan (financiële) middelen en steun van de omgeving en diverse instanties. Vaak zien zij problemen waar ze zelf mee te maken hebben, of de familie, en besluiten hier een oplossing voor te bedenken. Een oplossing die uiteindelijk op de markt wordt gebracht omdat deze intelligente oplossing voor velen een antwoord is.

Tijdens mijn gesprekken met deze ondernemers ben ik er overtuigd van geraakt dat zij in staat zijn om de grootste problemen in Kaapverdië op te lossen, door het inzetten van technologie. De (nieuwe) missie van Sonvela is dan ook het ondersteunen van deze groep ondernemers en het bedenken van strategiën die ervoor kunnen zorgen dat veel meer talentvolle landgenoten de kans krijgen innovatieve ideeën uit te werken en op de markt te krijgen.

De startup van vandaag, Health Care 2.0, werkt aan een ontzettend noodzakelijke oplossing voor de Kaapverdiaanse gezondheidssector. Vaak heb ik filmpjes gezien van de trieste wijze waarop mensen van eiland naar eiland worden vervoerd, in zogeheten 'evacuaties'. Afgelopen week nog was er het geval van een jonge vrouw die overleed nog voor ze van het eiland Boa Vista kon worden vervoerd naar één van de ziekenhuizen in Mindelo of Praia om behandeld te worden.

Daarnaast is ook het huidige systeem van mensen die naar Portugal moeten worden overgebracht al heel lang toe aan innovatie. Het kan niet langer zo zijn dat mensen maanden moeten wachten op een eerste contact met een Portugese arts, een probleem dat Ivan verderop in dit interview benoemt.

Hoe is het idee voor Health Care 2.0 ontstaan?

"Als programmeur heb ik een kritische blik op zaken. Ik denk altijd aan hoe dingen beter kunnen, en op welke manier ik dat dan eventueel zou doen. Zo liep ik op een dag langs een apotheek met mijn vriendin. Ik zag zoals vaker een behoorlijk lange wachtrij en dat bracht mij aan het denken. Het kwam ook voort uit het feit dat ik zelf niet graag wacht, ik stel dan altijd dingen uit."

"Stel je bent ziek, dat is natuurlijk geen 'normale' situatie. Je kunt onmogelijk op je gemak naar de apotheek om daar ook nog eens een uur in de rij te staan. Het is in mijn ogen dan ook geen kwestie van een wachtrij managen, er komt hier meer bij kijken. Ik zag een project voor me met bijvoorbeeld een marktplaats voor artsen, zodat het veel toegankelijker wordt. Dit was echter in 2016, en de regelgeving rondom diverse zaken in het project stond het toen echter niet toe."

“Bij het zien van de oproep voor de Unitel Creative Camp kwam het idee weer bovendrijven, en besloot ik er wat mee te doen. Het was een digitaal event met 48 deelnemers waarvan 12 finalisten in eerste instantie werden gekozen. Wij waren één van de uiteindelijke 5 winnaars."

"Het waren 18 dagen vrij intensieve dagen met verschillende sessies. Tijdens deze sessies gingen we aan de slag met zaken als management, financiën, project management etc.”

Lees hier meer over één van de andere winnaars in interview nummer 4:

Hilaria Jesus: “Ik geef nooit op!” – Gestagrosystem

Wat willen jullie bereiken met Health Care 2.0?

“We hebben diverse interviews in de gezondheidszorg uitgevoerd, waarbij mensen aangaven dat ze het zeer nodig achtten dat er geïnnoveerd wordt. Ik geloof dat de publieke sector nu wakker wordt en begint in te zien dat zaken anders moeten. We hebben een zeer goed project uitgewerkt met veel aspecten.”

“Waar het gebrek aan innovatie aan ligt? Misschien komt het doordat mensen in hun comfort zone blijven zitten, waardoor er geen andere ideeën ontstaan. Via Health Care 2.0 kun je met chat, audio en video je spreekuur boeken. We hebben ook aan de apotheken gedacht, zo kun je via het systeem je medicijnen thuis laten bezorgen.”

“Een ander voordeel is de toegankelijkheid, zowel voor de klanten als de artsen. Dankzij het systeem ben je beschikbaar voor mensen op verschillende eilanden. Dit vergroot de markten omdat je 'klanten' dan overal zitten. Dit werkt voor zowel het publieke als private systeem, waar vaak het salaris niet voldoende is. Ik geloof dat dit systeem daarom bijdraagt aan de professionele ontwikkeling.”

De oprichters van Health 2.0 aan het werk

“Daarnaast zorgen de behandelingen online met een arts voor een verlichting van de druk op de 2 centrale ziekenhuizen. Zo pakken we de wachttijden aan, en hoeft men niet meer wachten in de zaal, en kunnen diverse zaken gewoon via een app worden afghandeld. Ook aan de digitalisering van dossiers is gedacht, zo is er binnen het systeem een oplossing voor de ruim 50.000 documenten die nu nog moeten worden gescand met de hand, wordt verwerkt bij INPS.”

"We zien zoveel mogelijkheden voor de oplossingen die we hebben bedacht. Onlangs hadden we een meeting met professionals en verantwoordelijken binnen de gezondheidszorg in de Palop landen, waardoor we zien dat er ook buiten Kaapverdië voldoende kansen liggen. Maar hetzelfde denk ik ook over een land als Portugal."

"Het kan gewoon echt niet meer dat zieke landgenoten afreizen naar Portugal en daar pas na weken of maanden wachten voor het eerst contact hebben met de behandelende arts. Dankzij Health Care 2.0 kunnen mensen straks nog voor het afreizen regelmatig contact hebben met de arts die ze zal gaan behandelen, wat een enorme verbetering is ten opzichte van het huidige proces."

Wat zou jij willen zien binnen onze startup ecosysteem?

“Met veel zaken zetten we hier in Kaapverdië eigenlijk pas de eerste stappen. Maar ik droom van het ontstaan van een smart city hier in Mindelo. Waarom niet? Ik zie niet in waarom er zoveel op het toerisme wordt geconcentreerd. En het is jammer om te zien dat de meeste kansen zo gecentraliseerd zijn. Ook hier op het eiland São Vicente kan een mooie technologie hub ontstaan. Momenteel is het zo dat er in Praia van alles gebeurd, waardoor er hier een tekort is aan talent in de tech sector.”

“Wat de huidige opzet van de Startup Challenges betreft, er wordt teveel waarde gehecht aan ideeën en prijzengeld. Winnaars gebruiken de titel voor de status, maar het is de executie is waar het uiteindelijk om gaat. De Unitel Creative Camp werkt om die reden niet met prijzengeld, dit bedrag ontvang je in de vorm van begeleiding.”

“De komende weken gaan we met verschillende experts aan de slag om van Health Care 2.0 een succes te maken.”