Return to site

CityCoins leert ons anders denken over het besturen van onze steden

· Sonvela

“Alles wijst op een toekomst met samenwerkingen op grotere schaal”. 

Wie bekend is met de wereld van crypto en Web3 weet dat er veel mensen zijn die worden aangetrokken door het idee dat er snel en veel geld valt te verdienen met speculeren in de markt. Ook in mijn gesprekken met mensen die niet veel weten over blockchain gerelateerde zaken gaat het voornamelijk over geld en de stand van zaken in de markt. 

Geld is belangrijk, maar het feit dat er zoveel projecten zijn die kunnen helpen bij het realiseren van een mooie toekomst voor vele miljoenen of zelfs miljarden mensen, lijkt bij vele betrokkenen een nog grotere drijfveer. Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen, lijken de mogelijkheden soms oneindig. Hierdoor kunnen we vooruitkijken naar de komende 10 of 20 jaar, en dromen van oplossingen voor huidige uitdagingen en problemen. 

Als er één project is die zorgt voor optimisme op een gebied waar al zo lang niets aan innovatie speelt, is dat CityCoins wel. Het project houdt zich bezig met zaken waar ik in de afgelopen maanden dieper in ben gedoken. De wijze waarop we in de toekomst onze dorpen, steden en mogelijk zelfs landen leiden en financiëren is voor mij één van de meest interessante onderwerpen uit deze tijd. 

De manier waarop we in de toekomst samenwerken en organiseren zal met de komst van zaken als blockchain, crypto en web3 ongetwijfeld gaan veranderen. Er bestaan straks opties voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die voorheen onmogelijk leken. Deze nieuwe opties geven ons de kans om zaken die al vele tientallen jaren als gewoon worden beschouwd, opnieuw uit te vinden en te verbeteren. 

Wat is CityCoins 

Het project ontstond tijdens een gesprek op Twitter spaces toen een groepje mensen een aantal ideeën rond het gebruik van Stacks en het Proof of Transfer PoX mechanisme bespraken. In plaats van bijvoorbeeld een fonds voor ontwikkelaars, waarom niet iets neerzetten voor een lokale overheid? Zou een 'opt-in' beter kunnen werken dan de gebruikelijke en verplichte belasting? 

De missie van CityCoins is het “verhogen van de gezondheid, welvaart en geluk van steden en de bewoners waar activatie plaastvindt”. Het project bereikt dit door de focus op het bouwen van applicaties en oplossingen die onder meer kunnen leiden naar inkomen voor dorpen en steden. Deze moderne aanpak wordt mogelijk gemaakt door blockchain technologie en crypto. 

CityCoins is een project dat gebruik maakt van het Stacks protocol. Stacks maakt op zijn beurt weer gebruik van het Bitcoin netwerk, alom gezien als de meest veilige en gedecentraliseerde blockchain. 

Dankzij het model van Stacks is het mogelijk om BTC rewards te verdienen, wanneer er sprake is van het 'staken' van STX tokens via CityCoins. 

Samenwerking met Miami 

Al snel ontstond de samenwerking met de stad Miami, en de komst van een MiamiCoin. Inmiddels is er ook een NYCcoin, en de verwachting is dat er snel anderen zullen volgen. Mogelijk wordt de eerste in dat rijtje de stad Austin in Texas. De samenwerking met Miami en burgemeester Francis Suarez is echter de meest vergevorderde. 

De activiteiten rond MiamiCoin hebben zelfs al een eerste uitbetaling van $5.25M opgeleverd. Burgemeester Suarez kondigde aan dat dit bedrag wordt gebruikt om mensen met lagere inkomens tegemoet te komen in de stijgende huurprijzen in de stad. Hij noemde de uitbetaling een historisch moment. 

“We kunnen samenwerken met een innovatief project waardoor er middelen ontstaan voor de stad via innovatie, en niet via taxatie”. Wat we zien is een live experiment rond de manier waarop onze steden in de toekomst mogelijk (deels) worden gefinancieerd. Het is lastig om daar niet direct enthousiast over te worden. 

Door de nauwere samenwerking krijgen zowel CityCoins als Miami de kans om verschillende uitdagingen, oplossingen en mogelijkheden te ontdekken. Dit kan en zal leiden tot steeds meer innovatieve ideeën rond de financiëring van steden. Het zal ook gevolgen hebben voor de opties die inwoners hebben als het gaat om participatie aan diverse intitiatieven die nu vooral in handen zijn van de gemeente en haar mederwerkers. 

CityCoins lid André Serrano over één van de vergaderingen met de stad: “Venture Miami bracht gisteren een geweldige groep gemeenschapsleiders bijeen. Dit was een hele goede stap in de richting voor het verstevigen van MiamiCoin's strategische plan. We hebben heel wat inzicht in wat de gemeenschap nodig heeft om te vooruit te kunnen”. 

Initiatieven 

Om de band met de stad te vergroten, én het gebruik van CityCoins te doen toenemen, worden er onder meer gratis bootcamps voor ontwikkelaars georganiseerd. Door apps te bouwen die gebruik maken van MiamiCoin krijgt het geheel meer utiliteit. De groei van de gemeenschap betekent ook meer gesprekken en ideeën over nieuwe use cases. 

Partner Venture Miami kondigde aan 3 full-timers aan te nemen die zich enkel bezig zullen houden met uitvoerende werkzaamheden rond MiamiCoin. Om ontwikkelaars de kans te geven de apps die ze bouwen op CityCoins te presenteren, worden er regelmatig Builders Showcases georganiseerd. 

De volgende projecten zijn in de afgelopen tijd ontstaan: 

Syvita Mining Pool 

De meest effectieve manier om als team CityCoins te mijnen. Zo'n 400 miljoen CityCoins zijn tot nu toe op deze gemijnd. Het is de enige pool die volledig opereert volgens een zogenaamde non-custodial smart contract. Daarnaast kunnen deelnemers dagelijks beloningen claimen. 

BlockMo 

Een app die mensen helpt met het verdienen van CityCoins door het meedoen aan events binnen de gemeenschap. Ervaringen in het echte leven koppelen aan mogelijkheden voor financiële groei. 

Het project wil het gat verkleinen tussen de behoeften van groeiende bedrijven, financiële drijfveren voor klanten en de drempel voor het investeren in crypto. 

Zo worden gebruikers in staat gesteld meer te doen voor de gemeenschap én komen ze in aanraking met crypto, zonder ook maar een dollar uit te hoeven geven. – Fernando Narbona 

Stacks Degens 

Stacks Degens is de eerste play-to-earn race game in de Stacks/CityCoins ecosysteem. Je kan spelen met je Miami Degen of je New York degen en spelen in verschillende toernooien. 

Degens spelers verdienen door het racen of staken. “We willen dat spelers verdienen door te spelen. Maar we willen ook de mogelijkheid bieden om wat ze verdienen te staken, zodat ze rente verdienen wanneer ze niet spelen”. 

“Als je iets gaat doen in Web3, is de beste plek om dat te doen op de meest veilige blockchain. Dus was het logisch om te kiezen voor Stacks.” 

We zien een volledige reeks tools tot stand komen die je kunt gebruiken voor het managen van je CityCoins. We geloven dat dit een kans is voor de lange termijn, in een markt voor de lange termijn. Dit kan een markt worden van zo'n 10-20 triljoen (!) dollar. – Bowtied Moneeb 

Andere voorbeelden van applicaties: 

DataGovs: een applicatie voor het belonen van mensen die zich betrekken bij het verbeteren van gemeente systemen, met MiamiCoin. 

Theopetra: Een web3 onroerend goed lab dat CityCoins gebruikt om traditionele eigendoms modellen te vernieuwen en de woningnood in de VS wil aanpakken 

WooCommerce plugin dat gebruikt maakt van CityCoins voor het accepteren van betalingen 

Er is een snel groeiend ecosysteem ontstaan. Mede door de aanwezigheid van een Stacks accelerator, die verantwoordelijk is voor het toevoegen van liefst 12 projecten die werken aan nieuwe applicaties voor CityCoins. Van de gezondheidssector tot woningnood, maar ook gaming en DeFi applicaties maken deel uit van de 12. 

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het verbeteren en versterken van het CityCoins protocol: 

“Van stock 2 flow ratio's naar transactiefees en meer, de feedback is duidelijk: We willen van start gaan met de nodige verbeteringen zodat CityCoins snel kan gaan groeien. Via community calls met de gemeenschap werken de community leads aan voorstellen voor het verbeteren van het protocol”. 

Er moet ook een manier komen om sneller nieuwe steden toe te voegen. Een simpelere vorm van selecteren en activeren. Eén idee is om te stemmen via het verzenden van STX naar een wallet waar een minimum aan wordt vastgesteld voor directe activatie van die stad. Vanuit de gemeenschap wordt ook gedacht aan city-level DAOs, waarbij token houders governance token houders worden. 

Zo hebben deelnemers meer zeggenschap in de wijze waarop de stad haar treasury gebruikt. DAOs zijn daarnaast effectief, transparant en kunnen het herinvesteren van fondsen stimuleren. Zowel voor de stad als het CityCoins ecosysteem. 

Kritiek 

Ondanks het feit dat CityCoins een Stacks project is en er dus een sterke link is met het Bitcoin netwerk, kan het nog steeds rekenen op het verwijt een shitcoin te zijn. Volgens sommige Bitcoiners had Suarez de keuze moeten maken om gewoon voor BTC te gaan, en niets anders. Hoewel ik dit experiment wil zien slagen, is de kritiek voor mij begrijpelijk. 

Je kunt je namelijk afvragen waar het voor nodig is om bovenop de STX cryptocurrency ook nog eens een eigen stadscoin te bedenken. Het wordt er op deze manier niet makkelijker op om het geheel te begrijpen. Was er dan echt geen andere oplossing mogelijk om dichter bij Bitcoin te blijven? 

De enorme afname in de waarde van MiamiCoin zorgt voor nog meer vraagtekens rond de keuze van burgemeester Suarez. Niet alleen is het model voor de gemiddelde inwoner van een stad lastig te begrijpen, met meerdere stadscoins lijkt de speculatie rond crypto en tokens alleen toe te nemen. 

Hoewel ik een toekomst waarin vrijwel alles en iedereen een eigen token heeft voor me zie, zitten we nu in een fase waarin de meeste tokens enkel een speculatieve waarde vertegenwoordigen. Dit is een fase waar we waarschijnlijk doorheen moeten gaan, maar dat betekent niet dat de juiste keuze voor alle nieuwe projecten een eigen token is. 

De kritiek noem ik begrijpelijk. Dit komt niet door de afname in prijs van liefst 95%. Het heeft te maken met het twijfelachtige model wat vooral bij mensen van buiten de sector (terecht) zorgt voor de nodige vraagtekens. In een interview met Quartz vertelde CityCoins initiatiefnemer Patrick Stanley ondanks de prijsafname van MiamiCoin geen twijfels te kennen. 

Hij ging daarna zelfs zover Stacks en CityCoins in één adem te noemen met BTC en ETH: “Ook ik denk dat veel crypto's scams zijn. Maar het selecte groepje dat daar niet onder valt zijn vreselijk belangrijk. Bitcoin, Stacks, Ethereum en CityCoins”. Een hele opvallende uitspraak in mijn ogen. Als het Stanley lukt om dit zover te krijgen, gaan we in veel steden en dorpen spannende veranderingen meemaken. 

Hoe succes eruit kan zien 

CityCoins is een erg jong project. Ondanks de behaalde successen tot nu toe staat het echt nog in de kinderschoenen. De toename in concurrentie van steden onderling die we in de afgelopen jaren hebben gezien, is een kans voor het project om zich verder te ontwikkelen. Miami is misschien wel het beste voorbeeld van een stad die zich in die strijd heeft gemeld en er profijt van heeft. Het is dan ook een zeer geschikte eerste serieuze partner. 

Het project trekt mij met name omdat het ons allemaal de kans biedt om na te denken over de toekomst van onze dorpen en steden. Op welke wijze zullen we deze straks (financieel) managen? Hoe vormen we een steeds modernere democratie en verminderen we corruptie? Eén van de grote problemen die we nu ondervinden zijn de verkeerde drijfveren binnen de politiek. 

Het systeem staat nog steeds toe dat campagnes meer bepalen dan de behaalde resultaten in de jaren voorafgaand aan een verkiezing. De optie voor meer verantwoordelijkheid voor burgers is er nu niet of nauwelijks. Misschien willen niet veel mensen dit, maar de wijze waarop zaken nu werken kunnen zeker worden verbeterd waardoor meer mensen actief kunnen deelnemen aan het stadsbestuur. 

We zullen zelf voor verandering moeten zorgen. Dit betekent ook dat we zelf in staat moeten zijn om te veranderen. Meer eigen verantwoordelijkheid lijkt hier een onderdeel van te moeten zijn. Het mooiste aan CityCoins is hoe het ons laat dromen van alle mogelijkheden die straks samenkomen in de komende tien of twintig jaar. Dankzij technologische ontwikkelingen maar ook zeker culturele veranderingen die we meer en meer zien. 

De exit, de optie om je huidige systeem te verlaten voor een betere optie, zullen we in de toekomst steeds meer gaan zien. Startup steden en andere intitiatieven waar mensen met bepaalde ideeën samen wensen te leven als een specifieke gemeenschap, zullen zorgen voor zeer interessante experimenten. Dit alles biedt niet de garantie op iets beters, maar in ieder geval de keuze en optie. 

Waar CityCoins aan werkt is voorlopig en mogelijk zelfs over jaren geen garantie voor iets beters. De waarde zit zoals bij veel andere projecten in de ideeën. De poging om zaken tot stand te brengen is een enorme uitdaging. Eén die in mijn ogen al voldoende is voor vooruitgang. 

Evenals bij Stacks twijfel ik aan de keuze van de projectleiders voor 'een token op een token'. Deze werkwijze leidt af van wat het project wil bereiken en trekt mogelijk de verkeerde mensen aan die in goede tijden willen meeliften en profiteren van de toename van zowel STX als de bestaande CityCoins. 

Het is daarom een project wat ik niet volg vanwege een mogelijke investering. Ik leer van de ideeën, filosofie en uitvoering van bepaalde zaken. Hoe we wonen, werken en leven kan in de toekomst mede door CityCoins zijn geïnspireerd. Daarin zit voorlopig de kracht van het project.